Kustvillan problem

Är du i beråd att köpa hus eller bygga ett helt nytt hus? Den som är husägare vet att det kan dyka upp olika problem med huset.  Här kan vi med stolthet slå fast att de problem som husägare kan få med sina hus, inte nödvändigtvis behöver ha med Kustvillan att göra. Vissa kunder som har beställt ett hus med Kustvillan kan ha råkat ut för andra problem som inte har med Kustvillan att göra. Här tar vi upp några av dem.

Inte Kustvillans problem

Det kan bli fuktigt och drabbas av mögel. Och skulle det vara så att du har problem med fukt och mögel måste man som husägare se till att torka ut huset, vädra och anlita en firma som kommer och sanerar bort möglet. Allt sådant ska en firma som kan hantera mögel ta hand om.
Man kan upptäcka att huset som man nyss har köpt är byggt med blåbetong, som var populärt på 60- och 70-talet. Det visade sig efter att husen byggdes med blåbetong att blåbetongen vad giftig, och det visste man inte när det begav sig på glada 70-talet. Det som krävs om man upptäcker att det finns blåbetong i huset

Det kan visa sig att det runt huset finns radon i och kring huset, liksom blåbetongen är radon ett giftigt material som kan åtgärdas. Här kan man åtgärda det med olika metoder, beroende på var man hittar radonet. Antingen kan en byggare isolera det eller installera ventilation som ser till att radonet försvinner. Men som sagt beror det på var inspektörerna hittar det.

Dessa problem har inte med Kustvillan att göra, då Kustvillan ser till att bygga bort problem med nya hus. Det som kan ställa till med problem då någon köper ett hus från Kustvillan är om husägaren anlitar hantverkare på egen hand. Då kan inte Kustvillan stå för eventuella problem som husägaren förknippar med Kustvillan. Är det så att fastighetsägaren har anlitat en entreprenör som i sin tur har anlitat hantverkare som inte är seriösa, spiller det över på Kustvillan, att man har problem med det hus som man har köpt från Kustvillan.’

Bygga själv kan skapa problem

Problemet och samtidigt styrkan med att anlita Kustvillan till sin husleverantör, hustillverkare för nyckelfärdiga hus, lösvirkeshus – är att som kund bestämmer man själv hur mycket som man vill anlita Kustvillan för. Låt oss förklara lite närmare; som enskild husägare är det upp till en själv att bestämma hur mycket man vill anlita Kustvillan. De levererar exakt det som du bestämmer. De kan antingen ställa upp som entreprenörer där de tar hand om allt som har med huset att göra.
De kan både bygga och leverera material till huset. Beroende på om det är så att du vill bygga själv, eller vill anlita egna hantverkare till husbygget, så kan du det. Men då tar ju inte Kustvillan på sig de problem som kanske uppstår i samband med att en annan firma har anlitats för att bygga huset från Kustvillan.
Dock är det så att de problem som en fastighetsägare kan råka ut för när det kommer till material som Kustvillan har levererat, det tar Kustvillan ansvar för. Är det så att just de hantverkare som Kustvillan har sänt till att bygga hus för Kustvillans räkning så tar Kustvillan hand och ansvar även för det.