Som en del av Paralox husfabrik har Kustvillan sitt huvudkontor i Sundsvall. Vårt huvuduppdrag är att ta hand om huskunder och återförsäljare som vill bygga med Paralox Byggsystem under Kustvillans varumärke.

Vi har idag lokala säljrepresentanter i Sundsvall och i Umeå men vi levererar över hela Sverige.

Vi på Kustvillan ritar husen, ansvarar för projektledning av husleveranser samt kompletta bygglovshandlingar. När kunden väl ska bygga skrivs avtalet mellan kund och Paralox AB som arbetar med branschens standardavtal ABS18, 10 års reklamationsrätt, färdigställandeskydd, allriskförsäkring och ansvarsförsäkring.